Provozovatel LDS elektřiny

 

 

 

Rozvoj distribuční soustavy EAN OPM 859182 400511100348 - trafostanice č. 9296

ROK Předpokládané práce rozvoje distribuční soustavy Termín ukončení
2014 Doplnění energetického systému AISYS 26.11.2014
2015 Výměna elektroměrů pro dálkový odečet spotřeby 12.12.2015
2016 Oprava střechy trafostanice, doplnění systému AISYS 29.8.2016
2017 Oprava fasády trafostanice c. 9296  
2018 Nákup počítače pro dálkové sledování odečtů  
2019 Oprava kopky vysokého napětí - prasklina ve zdi  
2020 Úprava kompenzačního rozvaděče - rozšíření kapacity  
2021 Vyčistění kabelového kanálu pod rozvaděči NN